Ayla- Business

Ayla Business er et konsept med tre hoveddeler: Klær, kunnskap og karriere. Vi har valgt å kalle disse for Ayla-B, Ayla Kunnskap og Ayla Nordic.

Vi ser den sterke linken mellom disse tre forholdene og vil hjelpe kvinner til å utvikle en profesjonell attityde som fungerer på deres karrierevei og i mange ulike sammenhenger. Ved å bidra til at flere blir mer bevisst på egen karrierevei kan flere karrierekvinner finne sin helt spesielle plass i næringslivet som ledere, grundere og kunnskapsmedarbeidere. Ayla Business skal gi selvtillit, motivasjon og arbeidsglede.

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar er viktig for Ayla Business og er viktig for våre samarbeidspartnere. Både bedrifter, organisasjoner og hver enkelt menneske, har et sosialt ansvar for å handle til fordel for samfunnet rundt oss. Det er vår plikt å opprettholde balansen mellom økonomi og økosystemene. Dette vil gjenspeiles i våre produkter og i hvordan vi samarbeider med miljø og mennesker rundt oss.

Det neste som betyr noe for oss er kreativitet, det å produsere noe av verdi for andre. Vi vil skape tilhørighet og gi en fellesskapsfølelse til våre karrierekvinner. Vi vil dele suksess og motgang og vi vil finne løsninger når verden ikke spiller på lag med oss. Selvfølgelig er det en feministisk touch over alt vi gjør, fordi vi virkelig tror på kvinnen og deres muligheter til å dreie verden i riktig retning.

Vår misjon er som følgende:

«Ayla Business bistår nordiske karrierekvinner på deres vei mot suksess. Hun gjør hverdagen enklere, mer praktisk, fargerik og interessant for dem ved å gi: Profesjonelle og varige klær av god kvalitet. Kurs om selvutvikling og kunnskap om karriereutvikling. Inspirasjon og mot på deres karrierevei. Våre kvinner er praktfulle, de er stolte av egen feminin kraft og de vil bli lagt merke til i verden. De vil ettergi seg modige fotspor i andres hjerter som neste generasjons kvinner vil følge inn i fremtiden».

I det følgende skal jeg presentere Ayla – B og som er vårt klesmerke for den bevisste karrierekvinnen og alle som vil se ut som henne. Du kan lese mer om vår misjon her: https://ayla-b.no/wp-admin/post.php?post=796&action=edit

Vårt formål

Aylas Business skaper profesjonelle klær til karrierekvinner og alle som ønsker å se ut som henne. Klær av god kvalitet, som varer lenge og bidrar til suksess, selvtillit og feminin kraft og gir henne en enklere og mer interessant hverdag.

Ayla Business skal være autentisk og ekte. Vårt kompass og som skal føre til at vi både lykkes sammen og individuelt skal motivere og inspirere og de skal trigge følelsen av stolthet os suksess. Vi skal ikke bare bidra til andres suksess med våre produkter, men skape suksess for alle som jobber hos oss. Følelsen av suksess skal gjennomstyre hva vi tenker om oss selv, både de som jobber for Ayla Business og de kvinnene som vil følge oss. Vi trengte verdier som ville hjelpe oss til å oppnå suksess. Du kan lese mer om vårt formål her: https://ayla-b.no/wp-admin/post.php?post=783&action=edit

Våre verdier

Ayla selv var klar på sine egenskaper allerede i det sekundet hun materialiserte seg foran meg. Hun var en eksplosjon av verdier og det er disse verdiene som vil bli styrende for fortsettelsen. Vi vil ta hensyn til dem når klær designes og produseres, når nettbutikken utformes, når bloggen skrives og når vi forholder oss til våre samarbeidspartnere og kunder. Du kan lese mer om våre verdier her: https://ayla-b.no/wp-admin/post.php?post=1413&action=edit

De tre første verdiene

  • Ayla står foran og er en pioner. Hun våger det andre ikke tør, så modig er en viktig verdi. Mot bety at vi skal dyrke entreprenørånden. Vi skal ta risiko, vi skal eksperimentere og vi skal være uredde i møte med andre mennesker, produktmuligheter, kulturer og kunnskaper. Vi skal si hva vi mener, løfte frem våre ideer og gjerne tale ledelsen imot.
  • Ayla er direkte og annerledes, og hun overrasker med sine ideer, innspill og ønsker. Overraskende, er den neste verdien. Dette betyr at vi skal lære av de som allerede har suksess, men vi skal finne vår egen vei. Vi vil representere noe nytt i markedet og vi vil bli lagt merke til fordi vi er annerledes. Vi skal overraske oss selv og vi skal overraske våre kunder.
  • Ayla er stolt, ærgjerrig og fargerik. Stolt er vår tredje verdi. Vi skal være stolte av det vi får til og vi skal vise det. Vi skal gjøre andre stolte, både kolleger, samarbeidspartnere og kunder. Våre karrierekvinner skal kjenne stolthet når de bruker våre klær. Vi skal feire våre seire i fellesskap og glede

De tre siste verdiene

  • Å være ansvarlig og selvstendig er viktig. Vi skal vise ansvar for oss selv, vår egen karriere og suksess og vi skal vise ansvar for vår bedrift og vårt oppdrag. Vi vil ta ansvar for de fotavtrykk vi etterlater oss på jorda og i andres hjerter. Dette ansvaret skal være synlig både i de produktene vi lager, i fremstillingen av dem og i hvordan vi selv engasjerer oss i å skape en bedre verden. Ansvarsfull er fjerde verdi.
  • Ayla er også samfunnsbevisst og engasjert i kultur, politikk, miljø og rettferdighet. Å være engasjert i det som skjer både nært og fjernt er viktig for å skape arbeidsglede og motivasjon. Vårt engasjement skal inspirere andre og skape endringer. Våre medarbeidere skal være engasjerte og ulike, selvstendige og fargerike og de skal stå frem med en tydelig stemme.
  • Ayla Business skal stå for kvalitet og være kvalitetsbevisst i alt hun gjør. I det sekundet hun tar valg som går på bekostning av kvalitet, har hun tapt. Vi vil at våre kunder skal elske våre klær og kurs og bli positivt overrasket over hva de får igjen for pengene. Vi vil gi kvalitet som er bedre enn forventet og etterstrebe det utmerkede i alt vi gjør.

Vår visjon

Ayla Business skal bidra til at kvinner leder verden i riktig retning. Definitivt. Det betyr at vi vil gjøre vårt for at 50% av topplederne i næringslivet i Norden er kvinner. Vi vil rett og slett at flere kvinner oppnår suksess i næringslivet i Norden. Du kan lese mer om vår visjon her: https://ayla-b.no/wp-admin/post.php?post=1368&action=edit

Vår overbevisning

Ayla Business tror på kvinner og karrièrer, selvstendighet, frihet og en jobb som gir innflytelse. Og vi tror at kvinner er bedre egnet til å ha makt enn mange menn. Makt er som å stå med kniven i hånden eller fingeren på atomknappen, å kjenne på hva men er i stand til å gjøre og likevel velge en klokere løsning. Men det er noe mer. Vi er overbevist om at det er kvinner som vil redde verden fra krig, menneskeflukt, miljøkatastrofer, ruin og elendighet. For å få dette til må kvinner klatre til topps i næringslivet, i politikken og i organisasjoner som gir innflytelse. De må dytte vekk cowboyene som sitter som verdens ledere og de må våge å lede ut fra egne verdier. De må våge å ta plass, å gjøre feil, ta sjansen og å stå foran å bli sett og anerkjent for den de er.

Å strekke oss mot stjernene

«Hva i all verden er det som driver folk til å gripe etter stjernene i deres eget liv? Hva er grunnen til dette oppbruddet? Hva uttrykker denne tilsynelatende individuelle og likevel bent fram forutsigbare fortløpende bevegelse, denne iveren, denne lyst og angst, denne rutine og drevenhet som mange mennesker bekymrer seg??? og kjemper for deres eget liv med? For mange ligger svaret klart i dagen: Ikke noe samfunnsmessig, ikke noe eksternt, menneskene selv er grunnen, deres vilje, deres økende krav, deres boblende eventyrlyst, den minskende beredvilligheten til å stå på pinne, innordne seg, gi avkall på – det er det som ligger bak.» (U. Beck 1997:111: Risiko og frihet. Fagbokforlaget, Bergen.)