Ayla Kunnskap

Ayla Kunnskap skal onlinekurs om karriereutvikling og jobbsøking og vil gi arbeidssøkere nyttige verktøy. Vi gir intervjutrening og karriereveiledning og vi tilbyr en rekke gratisprodukter som kan inspirere og motivere bevisste kvinner og menn som gjerne vil lykkes med sine karrierer.

Ayla Kunnskap viser deg «Det lille ekstra.»

Som rekrutterer og leder gjennom mange år, har jeg kunnskap om jobbsøking og intervjuprosesser. Jeg kjenner godt til frustrasjonen mange kjenner når de ikke får jobben de ønsker seg. Ofte er det små ting som kan justeres for at utfallet skal bli noe helt annet. Det er viktig for meg å gi en tilbakemelding om hva som gikk bra og hva som kunne ha gått bedre, like etter intervjuet. Jeg nevner det dersom en av mine intervjukandidater har krysset armene foran brystet under hele intervjuet, avbrutt meg konstant eller avslørt at vedkommende ikke hadde undersøkt litt på forhånd om stillingen og jobben. Når jeg er ærlig, gis de anledning til å gjøre en bedre innsats ved et annet intervju.

Og jeg ser etter «det lille ekstra». Hva som gjør at vi velger den ene fremfor den andre, selv om bakgrunn og kompetansen er lik. Jeg vil gjerne avsløre hva som treffer rekruttererne midt i deres eget vurderingsgrunnlag og hva som gjerne vurderes som «det lille ekstra». . Ayla Kunnskap skal dele hvordan du kan gå frem for å imponere.

Nøklene du får er de samme som du kan brukes for å trigge din egen motivasjon og overbevisningskraft i mange andre sammenhenger. Og dette er sakens kjerne, hva som er meningsfylt for deg, vil lede deg til å finne din riktige karrierevei.

Videre vil vi fokusere på image, selvutvikling, selvtillit, mot, viljestyrke og kommunikasjon. Selvutviklingspakkene som vi setter sammen, består av enkle og inspirerende videoer som vil gi deg det lille ekstra akkurat når du trenger det. «Det lille ekstra» skal også få deg til å skille deg ut når du forhandler eller kommer på jobbintervju.

Ayla Kunnskap handler om motivasjon og jobbsøking

i 2014 publiserte jeg en bok på Hegnar Forlag om motivasjon og jobbsøking. Min egen motivasjon for å skrive boken handlet i stor grad om interessen for hvordan det moderne arbeidslivet fungerer, om utskyvningsmekanismer, individualisering og selvrealisering. Så lenge arbeidsmarkedet er avhengig av vår kunnskap, opplever vi «det gode arbeidsliv». Vi føler at vi får nok igjen for vår arbeidsinnsats. Men det er ikke alltid sånn. Vi er attraktive på arbeidsmarkedet så lenge kunnskapene våre er oppdaterte og samsvarer med behovet som finnes i markedet.

Det er et paradokset mellom individualisering og selvrealisering og arbeidsmarkedets kynisme og etterspørsel etter riktig kompetanse når de trenger den. Ikke nødvendigvis når du er klar til å gå videre i din karriere. Dette paradokset gjør det krevende for mange å få innpass. I løpet av årene har jeg sett mange meget dyktige og oppegående mennesker som av en eller annen årsak ramler ut av arbeidsmarkedet. Selv om arbeidsmarkedet trenger kunnskapsmedarbeidere, står ikke dørene vid åpne for alle til enhver tid.

Min interesse er å hjelpe deg til å være relevant. Alltid.

Dine nye verktøy

Både boken jeg skrev om motivasjon og jobbsøking, alle foredragene jeg har holdt og kursene jeg har laget, har hatt som et underliggende mål å hjelpe andre til å navigere tryggere gjennom et landskap til dels uten nåde. Ayla Kunnskap vil gi deg de gode verktøy du trenger for at du skal lykkes uten for mange feilsteg underveis. Verktøyene handler mye om å tydeliggjøre egne evner og verdier. Selvrealisering og motivasjon er helt avgjørende elementer for å kunne lykkes. Og jeg vil vise deg hvordan du kan tilpasse disse til de kravene arbeidsmarkedet stiller til deg som arbeidssøker og medarbeider uten at du skal miste deg selv i prosessen.

Dine muligheter

Dine muligheter på arbeidsmarkedet går hånd i hånd med bevisstgjøring og forståelse av hva akkurat du kan bidra med. Det er helt avgjørende at du selv vet hvorfor arbeidsgiver skal velge akkurat deg. Når du er i kontakt med deg selv, din kompetanse, dine verdier og ønsker, blir du bedre i stand til å formidle ditt budskap. Da våger du å gjøre selv synlig og ta din rettmessige plass. Det blir også enklere for deg å manøvrere deg gjennom intervjuprosesser og bygge din karriere i et stadig endrede arbeidsmarkedet. Å forstå seg selv, være interessert i deg selv og se egne muligheter og begrensninger er et livsprosjekt i seg selv og helt nødvendig for å lykkes. Ayla Kunnskap skal handle om alt dette og mye mye mer.

Ved å følge kurs som publiseres under Ayla Kunnskap, kan du lese våre innlegg og delta i vårt nettsamfunn, håper vi at du vil bevege deg tryggere fremover, med mot, vilje og masse selvtillit, og at din motivasjon til å lykkes trigges av de utfordringene som finnes der ute. Du kan krympe deg eller gjemme deg, eller rette ryggen og kaste deg ut i det. Vit at du har alt som trengs for at du skal nå ditt mål – dine stjerner – hvis du klarer å se deg selv slik du er og i forhold til arbeidsmarkedets fargerike krav.