Publisert

Karrièrevalg

Å foreta et karrièrevalg er ikke vanskelig, vi må bare gjøre det eller velger andre for oss. Det er valgene våre langt mer enn evnene, som forteller hvem vi virkelig er.» Harry Potter and the Chamber Of Secrets (1992-1993) J. K- Rowlings

«Jeg vil ikke bli som deg», sier min datter, som sluttet på sine business studier på universitetet i England etter et år.

«Hvorfor vil du ikke det da» spør jeg. «Fordi jeg vil bli sykepleier», sier hun. «Jeg har lyst til å jobbe med eldre mennesker, å hjelpe dem og være der for dem». 

Hele livet mitt rasere forbi i hodet som en revy.

Jeg ser meg selv som mamma, student, karrièredame og leder. Og jeg husker at min datter begynte å gråte da hun var liten når jeg tok frem bøkene fra universitet. «Det kunne du kanskje ha sagt ifra om tidligere, skolen kostet meg en formue og du sto jo på eksamen.» Jeg hører at stemmen er irritert.

Jeg fikk henne gjennom videregående skole, et år på en internasjonal skole i Sri Lanka og et år på universitetet i England, og så hopper hun av. Hun vil ikke mer. Hun vil ikke bli en forretningskvinne som skal redde verden. Hun liker ikke økonomi og hun trives ikke med forretningsplaner, måleskjemaer og markedsplaner.

Den unge kvinnen er bestemt; «Men det var aldri egentlig mitt valg. Det ble bare ble sånn, fordi du ville det.» Min datter hadde foretatt et valg, og irritasjonen ble erstattet av stolthet.

Retten til å velge

For selvfølgelig er det hennes rett å velge sin karrièrevei. Det er hennes liv. Og hun velger på bakgrunn av sine erfaringer og interesser. Alle har rett til å velge hvilket liv de ønsker seg. Velg gjerne å bli sykepleier, førskolelærer, lastebilsjåfør, snekker, leder, musiker eller kunstner, men foreta et valg.

Ikke la andre velge for deg. Foreldrene dine vil sannsynligvis forsøke, men det er ikke de som skal leve ditt liv. Ikke la livet og tilfeldighetene velge for deg. Det er summen av valgene dine som bestemmer hva du vil få ut av dette livet du skal leve på jorda.

Og noen valg er store, så avgjørende at de skulle ønske vi slapp å ta dem. Ofte havner karrièrevalg i denne kategorien. Men vi må foreta et valg. For det er også et valg å ikke ta dem eller lar valgene dine være høyst tilfeldige. Når du bare driver med uten mål og mening, kan du plutselig en dag sitte der å føle at ditt liv er uten mening.

Valg og kvinnerollen

Som kvinne kan valget om å satse på en karrière, kolliderer med det bildet vi har laget oss av hustru og mammarollen. Verden er ikke kommet lengre. Kvinner som velger å gå sin egen vei, vil møte noen fordommer, noen forventninger til kvinnerollen som ikke alltid lar seg forene like greit med utdanningen og yrket de ønsker seg. Min datter vil sannsynligvis møte færre av disse enn kvinnene i min generasjon. Hun har også foretatt et tradisjonelt valg. Kvinner er blitt sykepleiere i generasjoner. I tillegg til gleden over å hjelpe andre, får hun kreditt i samfunnet for å ha valgt riktig med tanke på kjønn. Kvinner som velger fritt og bryter disse grensene, må være bevisst på fordommene og de må ha en strategi på hvordan disse skal møtes.

Både forventninger og fordommer preger karrièrevalget. Det enkleste er å velge det tradisjonelle. De kvinnene som velger å gjøre karrière i næringslivet møter andre krav og forventninger og de blir ikke nødvendigvis godt likt når de gjør det.

I boken Lean In sier Facebook-sjef Sheryl Sandberg at «jo mer suksess en mann har, jo bedre likt er han. Når en kvinne gjør suksess blir hun dårligere likt» Vi forventer andre ting av kvinner enn vi gjør av menn og når når kvinner bryter disse forventningene, skjer det noe med hvordan vi oppfatter vedkommende. For å begrunne påstanden viser Sheryl til en eksperimentell studie som ble gjort på amerikanske business-studenter første gang i 2003:

Stereotypier

Resultatet av undersøkelsen anytder at menn har sterke stereotypier og fordommer når det gjelder kvinnelige ledere enn kvinner. Holdninger som de ikke selv er bevisste. Undersøkelsen bekrefter også at kvinner som vil til topps i næringslivet stanger mot et usynlig glasstak av disse fordommene.

Menn blir sett på som naturlige ledere, handlekraftige og målrettede, mens kvinner forventes å være omsorgsfulle og empatiske. Historien om den kompromissløse og suksessfulle forretningskvinnen passer ikke med stereotypien. Hun kan ikke både være en sterk leder og samtidig en omsorgsfull mor. Og det er kanskje den største fordommen av alle. For hvorfor skal ikke kvinner fylle sine lederroller med de verdiene de ønsker? Hvis kvinner skal kunne foreta riktige karrièrevalg, kan vi ikke la gammeldagse stereotyper begrense oss. Hvis vi skal redde verden, må de ikke ikle seg menns roller og verdier, men utforme sin egen. Og klarer vi det, blir det enklere å velge riktig for de unge kvinnene som kommer etter oss.

Valg og kostnad

Alle valg kommer med en kostnad. Velger du et lavtlønnsyrke, er det sannsynligvis andre verdier som styrer valget ditt enn penger. Velger du å bli direktør, vil du sannsynligvis tjene mye penger, men rollen din vil også være tidkrevende. Det er ikke alltid du kan være like mye tilstede på alle de andre områdene i livet ditt. Jeg var ikke nok tilstedeværende for mine barn da de var små. Jobb og studier fikk alt for ofte prioritet. Og de sier det i dag; «Manma, du hadde aldri tid til oss. Du satt alltid foran pcen eller bøkene».

Jeg husker denne perioden godt. Da mine fire barn var små, valgte jeg å gjennomføre et et fem års studie på universitetet, i tillegg til full jobb og et hus som var under en langvarig restaurering-prosess. På et eller annet vis klarte jeg det, men det kostet mange forsakelser underveis, ikke minst selvdisiplin. Jeg har aldri angret på min utdanning, selv om den krevde harde prioriteringer mens det sto på. Det jeg har angret på og som jeg fremdeles har dårlig samvittighet for, er at min selvrealisering gikk utover ungene. Jeg får aldri tiden med dem som små igjen.

Når du velger, er det fint om du har vurdert kostnadene på forhold. Og jeg vil nok råde deg til å fullføre utdanningen før du får barn eller gjøre det etter at de er blitt voksne.

Om du er leder, grunder, sykepleier eller noe annet, vil yrkesrollene kreve ulike ting av deg. Og veien mot målene dine vil gjøre det samme.

Valgmuligheter og stress

Karrièrevalg er ikke alltid enkelt og det er blitt vanskeligere å velge nå enn tidligere, rett og slett fordi valgmulighetene er blitt så mange. Flere valg betyr kanskje større frihet, flere muligheter og mer tilfredshet med det vi velger, men det kan ofte forholde seg motsatt. Mange valg kan få deg til å tvile, det kan føre til urealistisk høye forventninger og det øker sannsynligheten for at du klandrer deg selv for de feilene som begås. I lengden kan mange valg føre til paralysering, angst og stress.

Kanskje det er lurt å si til seg selv at et karrièrevalg kan endres. Min datter valgte sin egen vei etter en påbegynt utdanning, og det gjorde jo for så vidt jeg også. Flere ganger. Både under utdanningstiden og senere i karrièren. Når du velger noe, velger du bort veldig mye annet der og da, noe som reduserer stress og angst.

Å velge en utdanning og en karrièrevei, er et av disse områdene der det er vanskelig å orientere seg, å velge riktig. Og enn så lenge, tror jeg valget er tøffere for kvinner enn for menn, siden karrièrevalget utfordrer normene om den omsorgsfulle kvinnen som ofrer seg for mann og barn. Og det er vel mulig at det samme gjelder for de av våre menn som velger seg til kvinnedominerte yrker, der omsorg teller mer enn fysisk styrke og praktisk handelkraft.

Å velge feil

Den vanligste årsaken til feil valg, er når de baseres på eller påvirket av andre menneskers forventninger. Hvis du tar et valg fordi du føler deg presset til å ta det, vil du aldri føle eierskap til valget ditt. Min datter ønsket å leve opp til mine ambisjoner, derfor klarte hun ikke å hente frem engasjementet som var nødvendig for å fullføre. Mitt valg for henne, handlet ikke om hennes indre motivasjon eller hennes verdier, og gav da heller ikke mening.

Å hjelpe andre som ikke kan hjelpe seg selv gir henne mening. Hun vil gjerne jobbe med andre mennesker og hun vil gjerne bety noe for andre. Hun har sett mine anstrengelser og hun har kjempet om min oppmerksomhet. Hun gidder ikke å stresse mot horrible mål og hun ønsker ikke nederlagene når alt faller sammen. Vi blir påvirket av våre omgivelser. Og vi foretar valg ut fra disse.

Når du velger uten at du har tenkt grundig nok igjennom hvem du er , hva du står for og hva som samsvarer best med den du virkelig er, innerst inne, er også sjansen stor for at karrièreveien blir vanskeligere for deg. Alt for mange mennesker erfarer at karrièren ikke gir dem glede og mening. Kanskje du ikke merker det så godt tidlig i karrièren, men etterhvert som årene går, vil valget stjele energi og livsglede. En karrière er ikke strake veien mot et glitrende mål der fremme. Det er lett å ta en feil avstikker eller to underveis, som gir sår men også interessant innsikt, ikke minst om en selv.

Flere riktige valg

Og så er egentlig spørsmålet om valgene du tar egentlig er helt feil, for når du velger, så jobber underbevisstheten på spreng for deg. Jeg liker diktet til Robert Frost; «The road not taken» og som du kan lese nederst på siden her. Mange tolker diktet dithen at det var veien han valgte, den veien få andre tok, som utgjorde forskjellen. Men egentlig sier han allerede tidlige i diktet at begge veiene var like gjengrodde. Egentlig spilte det ingen rolle hvilken av dem han tok.  Det var først i etterkant at han opplevde at veien han tok var den riktige – den som utgjorde «all the difference».

Det er noe meget tilfredsstillende å realisere dine drømmer. Noen ganger er det helt nødvendig for å føle lykke og suksess. Egentlig ville jeg utdanne meg til noe helt annet, men jeg kom ikke inn på studiene. For å få ekstra poeng, tok jeg fag som kjemi, mattematikk og biokjemi på universitet og et «tullefag» på institutt for statsvitenskap. Og «tullefaget» førte meg inn på planlegging, kulturforståelse og ledelse. Jeg var solgt. Skjønte at jeg hadde funnet min vei og jeg søkte ikke engang igjen på studiet jeg ønsket å ta i begynnelsen. Ny kunnskap og et svalestup inn i politisk teori, fikk meg til å se de store sammenhengene og det gav mening. Ny kunnskap vil ofte trigge noe i deg selv, men de grunneggende verdiene dine vil alltid ligge der å påvirke hvordan du fyller retningen du går.

Valgene vi ta og veiene vi går, føles gjerne «riktig» i etterkant. I det minste har valgene våre lært oss mye verdifullt om oss selv. Og vi vet jo aldri om det andre valget ville vært bedre eller fått oss dit vi er i livet. Det ligger mye kunnskap i feil valg, ikke minst om deg selv.

Hvordan foreta gode valg?

  • Først må du avklare om valgene er dine egne eller basert på andres forventninger.
  • Det neste er at du må vurdere om valget er basert på dine verdier
  • Skaff nødvendig kunnskap og informasjon for å ta en velinformert avgjørelse
  • Lag en liste med positive og negative konsekvenser. Å ta valg betyr at du må forsake noe, gi avkall på noe. Kjenner du kostnadene?
  • Inkluder følelsene: Hva gjør deg glad og varm ved tanken? Hva forteller magefølelsen deg? Hvordan vil du føle deg når du når målet ditt?
  • Det siste punktet handler om din historie. Hva likte du å gjøre som liten? Hva engasjerte deg, gav mening for deg, gjorde deg glad, opprørt, bestemt og målrettet?

Universets plan

Å lete etter svarene i deg selv, i din historie, er velkjent innen selvutviklingsmetoder. Og det er populært å mene at universet har en plan med deg og ditt liv her på jorda og at du derfor har fått signaler helt siden du var liten om hva dette er. Se tilbake på de signalene du kan ha fått og vurder dem med voksne øyne.

Jeg hadde tre ønsker da jeg var liten; jeg ville bli forfatter, direktør eller flyvertinne. Det første ønsket var det sterkeste. Jeg elsket å skrive, skape fantasifulle hendelser med mine egne ord og begeistre andre med fortellingene. Det andre ønsket om å bli «direktør» var drevet frem av et sterkt behov for selvstendighet og økonomisk uavhengighet og det siste ønsket handlet om behovet for frihet, reiselyst og en iver etter å oppleve verden og andre kulturer. Jeg ville lære om andre mennesker, se andre steder og forstå de store sammenhengende. Når jeg ser på jobben min i dag, kjenner jeg igjen jentungens drømmer. Essensen ligger bak alt jeg har skapt.

Når ting faller på plass

Det er først når du opplever følelsen av å være i flyt, når du føler glede, entusiasme og lidenskap, at du virkelig vet at valget du tok var godt og riktig for deg. Det betyr ikke at jobben ikke kan bli tung i perioder, men du får en annen energi til å løse de utfordringene som oppstår. For meg hjelper det å minne meg selv på hva jeg ønsker å oppnå med valgene jeg tar, som da jeg sto temmelig alene i Istanbul og ville finne den riktige produsenten til Ayla- B. Det var vanskelig, men jeg visste hvor jeg skulle og en og en ting falt ganske enkelt bare på plass. Å være bevisst på målene og drømmene dine, vil hjelpe deg videre.

Smiling nurse and old woman patient at wheelchair at private nursing home

Min datter står helt på startstreken av sin karrière og det er spennende å følge henne. Hun vil ikke bli som sin mor, og det er helt greit. Jeg tror hun vil bli en helt fantastisk sykepleier.